Paj

  • Flower

    Paj

    1. Paj paj feem ntau yog siv rau chav ua tshoob lossis chav tshoob, kuj tseem haum rau tus ntxhais chav.

    2. Feem ntau, cov khoom siv yog NZ wool lossis NZ wool & nylon.